Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

NLG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180212_20180212 - NLG - Thong bao NDKCC thuc hien quyen mua CP.pdf

HOSE