Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

NLG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180206_20180206 - NLG - Thong bao phat hanh cp ra cong chung.pdf

HOSE