Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (thay thế TB đã công bố ngày 06/02/2018)

NLG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (thay thế TB đã công bố ngày 06/02/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (thay thế TB đã công bố ngày 06/02/2018) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180226_20180226 - NLG - TB phat hanh cp ra cong chung (thay the TB da CBTT ngay 06.02.2018).pdf

HOSE