Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Xuân Quang

NLG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180314_20180314 - NLG - TB gd quyen mua cp CTHDQT Nguyen Xuan Quang.pdf

HOSE