Bản tin Nhà đầu tư Quý 3 năm 2020 Tải xuống báo cáo thường niên 2019

NLG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Nam và Nguyễn Thị Bích Ngọc

NLG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Nam và Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Nam và Nguyễn Thị Bích Ngọc thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180314_20180314 - NLG - TB gd quyen mua cp NCLQ Nguyen Nam.pdf
20180314_20180314 - NLG - TB gd quyen mua cp NCLQ Nguyen Thi Bich Ngoc.pdf

HOSE