Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Tiến Dũng

NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180314_20180314 - NLG - TB gd NCLQ Nguyen Tien Dung.pdf

HOSE