Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

NLG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180212_20180212 - NLG - Thay doi NDKCC thuc hien phat hanh cp cho CDHH.pdf

HOSE