Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Xuận Quang

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Xuận Quang

Nguyễn Xuận Quang kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180326_20180326 - NLG - BC kq gd quyen mua cp CTHDQT Nguyen Xuan Quang.pdf

HOSE