Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan Nguyễn Nam

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan Nguyễn Nam

Nguyễn Nam báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180326_20180326 - NLG - BC kq gd quyen mua cp NCLQ Nguyen Nam.pdf

HOSE